EN
VILL
TANKE
RIVER
SEG
LØS
OG
LANDER
ET
HELT
ANNET
STED
ET
STED
DEN
ALDRI
HAR
VÆRT
FØR
.
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...12