På kirkebakken 2019

Navn: Mary Hals og Rigmor Dahl Aktuell som: Frivillig og organisator av besøkstjenesten I Bolsøy Medmennesker i hverdagen INFORMASJONSBLAD Helt siden 1987 har det vært en besøkstjeneste i regi av Bolsøy menighet. Dette er et tilbud til de som av ulike grunner savner kontakt med andre og kanskje sitter mye alene uten å kunne komme seg så mye ut på grunn av for eksempel sykdom eller alder. – Det kan være mange som ønsker seg besøk, og som diakon har jeg som en av mine oppgaver å koble sammen de frivillige og de som vil benyt- te seg av tjenesten. Vi finner et opplegg som passer begge, forteller Rigmor Dahl. Vi har et ønske om å utvide dette til- budet og vil derfor gjerne komme i kontakt med flere som kan tenke seg å involvere seg i besøkstjenesten. Hun legger til at en slik besøkstjeneste ikke er noen erstatning for den kommunale hjemmetjenesten, men et supplement der den som kommer på besøk kanskje har litt mer tid til sam- tale og sosiale aktiviteter. Innhold i hverdagen – Det gjør godt å gjøre andre glad, forteller Mary Hals som i mange år har vært en av de frivillige som har gått inn i besøk- stjenesten og som gir noen eldre litt mer innhold i hverdagen enn de kanskje hadde hatt uten de faste besøkene. – Jeg legger opp til å ha noen timer sammen med dem jeg besøker når vi har avtalt en dag sammen. Vi kan sitte og prate hjemme hos dem, vi kan kanskje ta en tur til byen eller i butik- ken for de som kan bevege seg dit, vi kan besøke gravste- det, gå på en kon- sert eller kanskje til kirke dersom den jeg besøker ønsker det. Mary Hals forteller at mange eldre har blitt alene når ek- tefellen eller nære venner har gått bort, og kanskje bor familien andre steder i landet og ikke kan komme på besøk så ofte. Blir glad selv – Det er givende å sitte og prate med eldre mennesker. Etter en dag sammen med noen er jeg faktisk glad til sinns selv, legger hun til. – Vi opplever at det er et stort behov for en slik besøkstjeneste, og nok også et skjult behov, sier diakon i Bolsøy menighet Rigmor Dahl. Det vi ønsker er å være medmennesker og møte mennesker på de premissene den som får besøk ønsker. EKH.no miljømerket trykksak 241 690

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkwNzA=