På kirkebakken 2019

Som klokker ved gudstjenesten har jeg god utsikt, utsikt til menigheten, evigheten, røttene og øyeblikket. Bli med meg på en liten runde i kirkerom- met. Nøkkelordet er benk og vi starter bakerst i kirken, på bakerste benk. Her har kirkeverten sin plass. Kirkeverten som møter blikket ditt i det du kommer inn døra og ønsker deg velkommen. Å være kirkevert er en ypperlig oppgave hvis du er ny i menigheten. Arbeids- oppgaven er lett å sette seg inn i. Du treffer de andre ansikt til ansikt og så kommer navn og kjennskap etter hvert. Her bak finnes kanskje også lekekroken for barna. Lyden av god lek klinger godt sammen med de andre lydene i kirke- rommet, spesielt under gudstjenesten. De med vond rygg vil også gjerne ha bakerste benk. Da kan de stå uten at det forstyrrer noen. De fleste av oss sitter i kirkebenken en eller annen gang i løpet av livet. Det kan være i begravelse, ved vielse, på konsert eller på gudstjeneste. Vi deltar og vi mottar. Gudstjenesten er for meg sikringskost. Her finner jeg det meste jeg trenger for en levedyktig tro. Jeg blir møtt med nådehilsen og før jeg blir sendt ut med nådehilsen i velsignelsen, har jeg fått med meg Guds ord, dåp, nattverd, syndsbekjennelse, trosbekjen- nelse, lovsang og forbønn. Noen ganger blir du satt på benken, satt på sidelinjen. Det er sjelden frivillig og ofte sårt. Da kan det være godt å huske på at kirken er et «vi», at selv om du stre- ver med motet, håpet eller troen, er det noen som bærer dette for deg når livet butter imot. På korbenken finner vi alle aldersgrupper. Her står den lille debutanten i barnego- spelgruppa og vinker stolt til pappa på første benk, skolerte ungdommer som har gått gradene i kirkens kormiljø og de trofaste voksne på galleriet som gir sal- mesangen nye dimensjoner. Her finner vi også mannsstemmene som hver 1. jule- dag løfter «Deilig er jorden» fra vellyd til gåsehud, hjertebank og tåre i øyekroken. En av prestene våre sa en gang at å gå til nattverd er ingen parademarsj. Man trenger ikke være vellykket og prektig for å motta nattverden. Vi som hverken er prektige eller vellykkede kan med frimodighet gå fram til alterringen, knele på knelebenken og ta imot brød og vin sammen med de andre synderne, i trygg forvissning om at vi er elsket av Gud og at Jesus Kristus døde og stod opp for oss. Man trenger strengt tatt ikke knele heller. Stående nattverd med dypping av brødet, intinksjon, gjør samme nytten. Skulle du glemme å dyppe brødet i vinen før du spiser det, er det helt greit å få et nytt brød. Ut igjen av kirken er det derimot en parademarsj. Da kan vi i ly av nåden gå ut og oppsøke andre benker, på Råd- hustaket og torget, naboens hagebenk, høvelbenken eller vår egen kjøkkenbenk. Her kan vi la konsekvensene av vår tro få fri utfoldelse. Sees på benken! Torunn Perspektiv på livet Benken Torunn Mork er klokker i Røbekk kirke. PÅ KIRKEBAKKEN Utgitt av Molde, Bolsøy, Røvik og Veøy, Sekken og Kleive menigheter. Molde kirkelige fellesråd Rådhusplassen 1 6413 Molde www.molde.kirken.no E-post: kirken@molde.kommune.no Menighetskontor for Molde dom- kirke menighet Godtfred Lies plass 4, 6413 Molde Telefon: 711 11 470 E-post: molde.domkirke@molde. kommune.no Menighetskontor for Bolsøy, Røvik og Veøy, Sekken og Kleive menigheter Nøisomhedvegen 36, 6419 Molde Telefon: 711 11 590 E-post: bolsoy.kirkekontor@molde. kommune.no Forsidebildet Fargerikt og levende på små- barnstreff med babysang i Molde domkirke. Foto: Frode Rabbevåg Redaksjonen Frode Rabbevåg (redaktør) Rigmor Dahl Gunnar Bergem Produksjon og trykk EKH Grafisk 2

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkwNzA=