63301 Nesset aarsrapport 2018 flipbook

2 NESSET KOMMUNE // ÅRSRAPPORT 2018 Design og grafisk produksjon: EKH GRAFISK M I L J Ø M E R K E T 2 0 4 1 T r y k k s a k 0 6 9 0 INNHOLD INTRODUKSJON .................................................................... 3 Om årsrapporten ............................................................................. 3 Årskavalkade .................................................................................... 4 Prosessen med nye Molde kommune i 2017.........................11 Fakta om Nesset.............................................................................13 Kommunestyret 2015 - 2019.......................................................14 Ordføreren har ordet.................................................................... 16 ORGANISASJON.................................................................. 21 Rådmannen har ordet ................................................................. 22 Organisasjonskart .........................................................................24 Hovedmål og verdier, Fokusområder 2017......................... 25 Medarbeidere og organisasjon............................................... 29 Økonomi .......................................................................................... 35 Resultat og analyser............................................................... 35 Regnskapsskjema ................................................................... 40 Økonomiske oversikter......................................................... 48 Noter ..............................................................................................51 Finansforvaltning 2017.............................................................61 RÅDMANNENS STAB..........................................................63 Personalsjef .................................................................................... 64 Økonomiavdeling ......................................................................... 66 Skolefaglig rådgiver......................................................................67 Barnehagefaglig rådgiver...........................................................70 Folkehelse........................................................................................72 Kultur ..................................................................................................76 IKT...................................................................................................... 80 ENHETENE ............................................................................83 Servicekontoret i Nesset ........................................................... 84 Helse og omsorg ...........................................................................87 Barnehagene i Nesset................................................................ 94 Eidsvåg barne- og ungdomsskole ......................................... 96 Indre Nesset barne- og ungdomsskule ............................... 98 Teknisk, samfunn og utvikling (TSU).................................... 100 NAV – kommunal del .................................................................108 NESSET KRAFTKOMMUNE ...............................................111 Kraftkommunen.............................................................................112 Kraftfondet ...................................................................................... 114 Mardølafondet ...............................................................................115 Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord ....................................116 Utviklingsfondet............................................................................ 117 ANDRE...................................................................................119 Kirkelig fellesråd ..........................................................................120 Interkommunale samarbeidsavtaler og selskaper ..........122 VEDLEGG.............................................................................125 Kommunestyresaker 2017........................................................126 Gjeldende planer og retningslinjer for arealdelen i Nesset kommune .........................................130 Framside: Pauline Brækken trives i den nye klatreveggen. Pappa Hendrik sikrer. Foto: Bjørn Magne Øverås. Solnedgang på Blåfjellet. Foto: Eva Solstad Alme INTRODUKSJON..................................................................... 3 Om årsrapporten.................................................................................. 3 Årskavalkade......................................................................................... 4 Kommunestyret 2015 - 2019...........................................................12 Ordføreren har ordet.........................................................................14 Nye Molde kommune........................................................................ 17 ORGANISASJON. ..................................................................21 Rådmannen har ordet.......................................................................22 Hovedmål og verdier........................................................................25 Fokusområder 2018..........................................................................25 Organisasjonskart..............................................................................25 Medarbeidere og organisasjon.....................................................28 Økonomi................................................................................................35 Resultat og analyser.......................................................................35 Regnskapsskjema...........................................................................39 Økonomiske oversikter.................................................................43 Noter....................................................................................................46 Finansforvaltning.............................................................................59 RÅDMANNENS STAB. ..........................................................61 Personalsjef..........................................................................................62 Økonomiavdeling...............................................................................64 Skolefaglig rådgiver..........................................................................65 Barnehagefaglig rådgiver...............................................................68 Folkehelse............................................................................................70 Kultur.......................................................................................................73 IKT............................................................................................................ 77 Flyktningetjenesten..........................................................................79 ENHETENE.............................................................................83 Servicekontoret i Nesset.................................................................84 Helse og omsorg................................................................................87 Barnehagene i nesset .....................................................................93 Eidsvåg barne- og ungdomsskole.............................................. 96 Indre Nesset barne- og ungdomsskole.....................................98 Teknisk, samfunn og utvikling (TSU).........................................100 NAV – kommunal del......................................................................108 NESSET KRAFTKOMMUNE.................................................111 Kraftkommunen................................................................................. 112 Kraftfondet............................................................................................114 Mardølafondet.................................................................................... 115 Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord......................................... 116 Utviklingsfondet.................................................................................117 ANDRE................................................................................... 119 Kirkelig fellesråd............................................................................... 120 Interkommunale samarbeidsavtaler og selskaper............... 122 VEDLEGG............................................................................. 125 Kommunestyresaker 2018............................................................ 126 Gjeldende planer og retningslinjer for arealdelen i Nesset kommune.............................................. 129

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkwNzA=