Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 142 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 142 Next Page
Page Background

JUNI / JULI

Vi har mange flotte områder for bading og sjøliv i Nesset kommune. Hundneset ved

Eresfjorden er et av dem. Nesset kommune har også etablert utstyrspool der det fin­

nes allsidig friluftslivsutstyr til både sommer og vinterbruk. Kano og kajakk er en selvføl­

ge. Siden dette ble etablert har mange gått på kurs og blitt kvalifisert for «vått kort».

Molde og Romsdal turidforening er

en god samarbeidspart for friluftsliv i

Nesset.

Flere av foreningens hytter ligger innen­

for kommunens grenser. Her er serve­

ring av suppe på Måsvassbu.

Nesset omsorgssenter har

egen StikkUT-NOS

StikkUt-NOS har poster i nærområdet

til Nesset omsorgssenter. Eldste deltaker

var 104 år i mai 2015.

Verdens aktivitetsdag

er 10. mai.

Den ble markert med bl.a. dugnad på

Bjørnsonstien ved Nesset prestegard.

Dette er et av de mest brukte frilufts­

områdene i kommunen.

10

NESSET KOMMUNE // ÅRSRAPPORT 2015