Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 142 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 142 Next Page
Page Background

MARS

Skolene er flittige brukere av vår fantastiske natur. Friluftsliv blir brukt som den del av undervisningen på mange måter.

Barnhagebarna bruker aktivitet i

friluft daglig, - også i friluftslivets år.

Barnehagen har vært aktive i prosjektet Kul-TUR med turkasser og turbøker.

8

NESSET KOMMUNE // ÅRSRAPPORT 2015