Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 142 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 142 Next Page
Page Background

Rolf Jonas Hurlen, H

ordfører

Toril Melheim Strand, Ap

Medlem av formannskapet

Svein Atle Roset , KrF

Medlem av formannskapet,

Leder utvalg for helse og

omsorg, Medlem rådet for

eldre og funksjonshemmede

Svanhild Kvernberg , KrF

Medlem utvalg teknisk,

næring og miljø

Rune Skjørsæther, H

Medlem utvalg for

oppvekst og kultur

Stein Ivar Bjerkeli, Ap

Medlem utvalg teknisk,

næring og miljø

Ole Marvin Aarstad, Sp

Medlem utvalg teknisk,

næring og miljø

Ola Einar Stolsmo, H

Medlem utvalg for

helse og omsorg

Mellvin A. Steinsvoll, Ap

Medlem utvalg for helse og

omsorg, Leder for rådet for

eldre og funksjonshemmede

Kjersti Hafsås Svensli, Ap

Medlem utvalg for

oppvekst og kultur, Medlem

administrasjonsutvalget

May Tove B. Aarstad, Ap

Medlem av formannskapet

Karianne Rindli, Ap

Medlem utvalg for

helse og omsorg

Kari Petrine F. Øverås, Sp

Medlem av formannskapet,

Medlem utvalg for oppvekst

og kultur

Jan Ståle Alme,

Innbyggerlista

Medlem utvalg for

oppvekst og kultur

Ivar Henning Trælvik, FrP

Leder av Kontrollutvalget

Jan Rindli, Sp

Medlem

administrasjonsutvalget

Eva Solstad Alme, H

Leder utvalg for

oppvekst og kultur

Anders Torvik, Ap

Medlem av formannskapet

Medlem administrasjonsutvalget

Edith Kristine S. Bjerkeset, H

Leder

administrasjonsutvalget

Edmund Morewood, Sp

Varaordfører

Medlem av formannskapet

Arild Svensli, H

Leder av utvalg teknisk,

næring og miljø

3

 // KOMMUNESTYRET