Table of Contents Table of Contents
Previous Page  II / 142 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page II / 142 Next Page
Page Background

Introduksjon

1

Kommunestyret 2015 - 2019 . 2

Fakta om Nesset. 4

Årskavalkade. 5

Ordføreren har ordet . 15

Kommunereformen . 20

Organisasjonen

21

Rådmannen har ordet. 22

Hovedmål og verdier. 24

Organisasjonskart. 24

Medarbeidere og organisasjon . 25

Økonomi. 31

Rådmannens stab

59

Rådmannen. 60

Assisterende rådmann. 62

Personalsjefen . 64

Økonomiavdelingen. 65

IKT. 67

Kultur. 69

Folkehelsearbeid . 74

Barnehagefaglig rådgiver . 77

Skolefaglig rådgiver. 80

Enhetene

83

Servicekontoret. 84

Helse og omsorg. 88

Barnehagene i Nesset . 95

Eidsvåg barne- og ungdomsskole. 98

Indre Nesset barne- og ungdomsskule. 101

Teknisk, samfunn og utvikling (TSU). 104

NAV Nesset . 112

Nesset som kraftkommune

115

Kraftkommunen . 116

Kraftfondet. 118

Mardølafondet. 119

Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord. 120

Utviklingsfondet . 121

Andre

123

Kirkelig fellesråd. 124

Interkommunal barneverntjeneste Nesset . 126

Interkommunale samarbeidsavtaler og selskaper. 128

Vedlegg

131

Kommunestyresaker 2015. 132

Gjeldende planer og retningslinjer

for arealdelen i Nesset kommune. 137

Sektor- og fagplaner. 140

INNHOLD

Design og grafisk produksjon:

EKH

Grafisk

M

I

L

J

Ø

M

E

R

K

E

T

2

0

4

1

T

r

y

k

k

s

a

k

0

6

9

0