Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 144 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 144 Next Page
Page Background

Funn av veifar ved Kavlevegen

JUNI

Mannen i fossen

Kunstneren Antony Gormley viser

skulpturen «Another Time» i fosse­

gryta til Mardalsfossen fra 20. juni

til 20. august. Skulpturen veier 620

kg og ble transporter inn med heli­

kopter og montert på en stor stein.

Skulpturen skal stå i fosserøyken

fra det 655 meter lange fossefallet

med utsikt over Eikesdalsvannet.

Det forventes at rundt 20.000

personer vil besøke attraksjonen i

løpet av sommeren.

Skulpturen «Another Time» i fosse-

gryta til Mardalsfossen

Turistinformasjon i Eresfjord

Som tidligere år har Eira husflid etablert

turistinformasjon på CoopEresfjord.

Dette er et godt samarbeid mellom

ildsjeler i Eira husflid, Nasjonalparkinfo

og ikke minst Coopen, sier Pia Nordli.

Jobben som ansvarlig for turistinforma­

sjonen tar hun som sommerjobb før nye

utfordringer venter til høsten. Her kan

turister og besøkende få god info om

attraksjoner, overnattingsmuligheter,

fiskeog turtips med mer. I lokalet bak

skranken ligg husflidsutsalget der det

bugner av flotte, lokale husflidsprodukt

til salgs. Her finest det ikke masseprodu­

serte suvenir made in China, men tvert

imot gode håndverksprodukt fra flittige

hender.

Trådløst internett i Eidsvåg

sentrum

Nesset kommune tilbyr gratis internett

for besøkende i vrimlesoner i Eidsvåg

sentrum. Det er satt opp trådløse

tilkoblingspunkter som dekker området

ved Coop, fra kommunehuset og vest­

over forbi Bunnpris, Europris og Nesset

Kraft AS / Alstadplassen. Vi håper

dette vil kunne bidra til å gjøre Eidsvåg

sentrum enda mer attraktivt, både for

besøkende og våre egne innbyggere.

Hotspot_Eidsvaag er navnet på det

tilgjengelige nettet.

Skilt er satt opp flere plasser i

Eidsvåg sentrum for å markere

trådløse soner

Pia Nordli betjener i sommer turistinformasjo-

nen i Eresfjord.

JULI

Oppsiktsvekkende

arkeologiske funn langs

Kavlevegen

Nye arkeologiske funn ved Kavlevegen

over Tiltereidet viser at ferdselsåra ble

brukt så lang tilbake som 2 3000 år før

Kristus. Historien må skrives om sier

arkeologene, dette er sensasjonelle funn

og viser at dette veifaret er mye eldre

enn det en tidligere har trodd. De nye

funnene plasserer Kavlevegen til omtrent

3000

f.Kr

som er i overgangen mellom

steinalder og eldre bronsealder. Funnene

sees i sammenheng med helleristningene

på Bugge.

10

NESSET KOMMUNE // ÅRSMELDING 2014