Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 144 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 144 Next Page
Page Background

Barnekonvensjon

Barnekonvensjonen er den første in­

ternasjonale menneskerettighetskon­

vensjonen som gir barn en spesiell

juridisk status. Den ble vedtatt av

FNs generalforsamling 20. november

1989, og trådte i kraft året etter, da

20 land hadde godkjent vilkårene i

avtalen. Fylkesmann Lodve Solholm

ønsket sammen med ungdommens

kommunestyre og markere årets 25

års jubileum for barnekonvensjonen

på sitt besøk i Nesset.

Fylkesmann Lodve Solholm, rep. UKS

Marie Solgard og ordfører Rolf Jonas

Hurlen.

Nessetkonferansen

Nesset sparebank og Nesset nærings­

forum samlet over 150 forventningsfulle

tilhørere på sin aller første næringskon­

feranse som var lagt til ungdomshuset

Bergtun. Humorkongen Alex Rosen var

leid inn som konferansier og sørget for

stor stemning med sine elleville historier.

Det var flere spennende foredragsholder,

mange med lokal opprinnelse. Bankens

første ærespris ble utdelt til Johan Bugge

for hans prestasjoner både nasjonalt og

internasjonalt i terrengløp.

8

NESSET KOMMUNE // ÅRSMELDING 2014