Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 144 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 144 Next Page
Page Background

Roar Flataker, Høyre

Stephan Berg, Høyre

medlem av Utvalg for helse, om-

sorg og kultur (HOK)

Marte M. Evensen, Høyre

Ola Einar Stolsmo, Høyre

Lynn Brakstad, KrF

medlem av Formannskapet

Arild Svensli, Innbyggerlista

medlem av Utvalg for teknisk,

næring og miljø (TNM)

Rolf Jonas Hurlen,Høyre

ordfører

Magne Bugge, Høyre

leder av Utvalg for teknisk,

næring og miljø (TNM)

Marit-Solveig Finset, Høyre

leder av Utvalg for helse, omsorg

og kultur (HOK)

Aina T. Remmen, FrP

medlem av Utvalg for helse, om-

sorg og kultur (HOK)

Gunvor Gussiås, KrF

nestleder av Utvalg for helse,

omsorg og kultur (HOK)

Mellvin Steinsvoll, Ap

medlem av Formannskapet

Audhild Nauste, Ap

medlem av Formannskapet

Paul E. Nauste, Ap

leder av Kontrollutvalget

Karianne Rindli, Ap

medlem av Utvalg for helse, om-

sorg og kultur (HOK)

Kari P. F. Øverås, Sp

medlem av Formannskapet

Jan Rindli, Sp

nestleder av Utvalg for teknisk,

næring og miljø (TNM)

Lilly P. K. Svensli, Ap

medlem av Formannskapet

Stein Ivar Bjerkeli, Ap

medlem av Utvalg for teknisk,

næring og miljø (TNM)

Edmund Morewood, Sp

varaordfører

Anders Torvik, Ap

medlem av Utvalg for helse, om-

sorg og kultur (HOK)

3

 // KOMMUNESTYRET