Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 144 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 144 Next Page
Page Background

MARS

Barneskolen utvides

Arbeidet med utvidelse av barneskolen,

også kalt småtrinnet, er i full gang og

følger fremdriftsplanen. Det nye bygget

er på ca. 400 m2 og skal stå ferdig til

innflytting før høsten. Da flytter elevene

fra mellomtrinnet til barneskolen og

skolen samler da alle elever fra 1. til 7.

klasse, totalt ca. 160 elever. Med å samle

elevene får en et større fagmiljø samt at

en får utnyttet lærerressursene på en

bedre måte. Eidsvåg barnehage tar over

lokalene i mellomtrinnet.

Fornya søknad om å få opprette ny fol-

kehøgskole sendes inne fristen 1. april

Ja til fredsskole!

Både Amnesty og fylket er positiv til ny

folkehøgskole for fred og menneskeret­

tigheter i Eresfjord. Fylkesutvalget ved­

tok enstemmig en intensjonsavtale der

Møre og Romsdal fylkeskommune går

inn med fire millioner i aksjekapital eller

tilskudd. Amnesty International vil delta

gjennom å tildele stipend til ungdom­

mer, både norske og utenlandske. Dette

betyr et viktig steg videre i arbeidet.

APRIL

Fylkesmannen på besøk

Fram til kommunevalget i 2015 vil

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

gjennomføre dialogmøter med alle de

36 kommunene i fylket. Til hvert møte

blir det utarbeid et kommunebilde for

den aktuelle kommunen. På sitt kommu­

nebesøk i Nesset hadde fylkesmannen

Lodve Solholm med seg noen av sine

medarbeidere. De møtte formannskapet

og den administrative ledelsen, samt

representanter fra Ungdomsrådet. Målet

med besøka var å bli bedre kjent med

hverandre sine oppgaver og roller, og

på den måten å utvikle et enda betre

samarbeid til det beste for innbyggerne

i fylket. Konklusjonen til fylkesmannen

var: Nesset oppleves som framover lent,

og har gjennomgående gode tjenester til

sine innbyggere.

Både fylkesmann og formannskapets

medlemmer var godt fornøyd med

fylkesmannens dialogmøte.

7

ÅRSKAVALKADE // MARS