Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 144 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 144 Next Page
Page Background

OG POLITISK ORGANISASJONSKART

Formannskap (7)

Utvalg for

helse, oppvekst og kultur (7)

Utvalg for

teknisk, næring og miljø (7)

Kommunestyre (21)

Kontrollutvalg

Ad hoc-utvalg

Arbeidsmiljø-

utvalg

Ungdommens

kommunestyre

Administrasjons-

utvalg

Råd for eldre og

funksjonshemma

2011-2015

KOMMUNESTYRET

2

NESSET KOMMUNE // ÅRSMELDING 2014