Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  II / 144 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page II / 144 Next Page
Page Background

Introduksjon. 1

Kommunestyret 2011-2015. 2

Fakta om Nesset. 4

Årskavalkade. 5

Ordføreren har ordet . 15

Organisasjonen

21

Rådmannen har ordet. 22

Organisasjonskart. 24

Hovedmål og verdier. 24

Medarbeidere og organisasjon. 25

Økonomi. 31

Rådmannens stab

59

Rådmannen. 60

Assisterende rådmann. 62

Personalsjefen. 63

Økonomiavdelingen. 65

IKT. 67

Kultur. 69

Folkehelsearbeid. 73

Barnehagefaglig rådgiver. 77

Skolefaglig rådgiver. 80

Enhetene

83

Servicekontoret. 84

Helse og omsorg. 88

Barnehagene i Nesset. 95

Eidsvåg barne- og ungdomsskole. 98

Indre Nesset barne- og ungdomsskule. 101

Teknisk drift, samfunn og utvikling (TSU). 104

NAV Nesset . 112

Nesset som kraftkommune

117

Kraftkommunen. 118

Kraftfondet. 120

Mardølafondet. 121

Miljøfondet. 122

Utviklingsfondet. 123

Andre

125

Kirkelig fellesråd . 126

Interkommunale samarbeidsavtaler og selskaper. 127

Barnevern. 131

Vedlegg

133

Kommunestyresaker 2014. 134

Gjeldende planer og retningslinjer

for arealdelen i Nesset kommune. 138

Sektor- og fagplaner. 141

INNHOLD

Design og grafisk produksjon:

EKH

Grafisk

M

I

L

J

Ø

M

E

R

K

E

T

2

0

4

1

T

r

y

k

k

e

r

i

0

6

9

0