Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 144 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 144 Next Page
Page Background

JANUAR

Ragnar Heggdal, Hilde Iren Gråberg Bakke, Rolf Jonas Hurlen og Turid Øverås. Foto Driva

Brannbilene i Eidsvåg sentrum

FEBRUAR

Hege Jørstad og folkehelse-

koordinator Mari Husan er klar for

servering av appelsin til ansatte på

kommunehuset.

Appelsinuke

Kommunen ønsker friske ansatte

og som et arbeidsmiljøtiltak for

sunnere matvaner er det blitt en

tradisjon at uke 6 er kommunens

appelsinuke. Da skal det være ap­

pelsiner tilgjengelig for alle ansatte

på pauserom og kantiner.

Midlertidig forbud mot

bruk av åpen ild

Etter en svært nedbørfattig januar ble

det innført forbud mot bruk av åpen ild

pga. stor fare for gressog lyngbranner

i vårt distrikt. Fjorårets døde vegetasjon

som gress og lyng er svært tørt og gjør

dermed faren for lyngog skogbranner

større enn vanlig. Det hører til sjelden­

heter at det er så tørt i skog og mark på

denne årstiden.

Snart blir det cruise

Hilde Iren Gråberg Bakke salgs og

markedssjef i Cruise MoldeÅndalsnes

glødet av entusiasme da hun informerte

formannskapet om mulige cruisean­

løp i Eresfjord til sommeren. Eresfjord

vil kunne være anløpssted for mindre

cruisebåter med ca. 800 passasjerer. Her

kan det på lang sikt være penger å tjene

på utflukter, transport, attraksjoner,

spisesteder, salg og hyggelig vertskap

Flagget for kongen og Sanner

I arbeidet med kommuneplanen for

Nesset 2012 – 2020, kom det inn 4

innsigelser, 3 fra fylkesmannen og 1 fra

Sunndal kommune. Fredag 21. februar

fikk ordfører telefon fra kommunalog

fornyingsminister Jan Tore Sanner om at

3 av innsigelsene var avvist fra departe­

mentet! Dermed har staten gitt grønt lys

for videre planlegging av alpinanlegg i

Eikesdalen, tilrettelegging av boligom­

råde nær sjøen på Langset og fortsatt

akvakulturanlegg i Fressvika.

6

NESSET KOMMUNE // ÅRSMELDING 2014